RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest malutkie marzenia Zbigniew Dziura z siedzibą Czarna 22, 26-220 Stąporków, email: malutkie.marzenia@gmail.com

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszej platformy, w tym dokonywania transakcji/zamówień w naszym sklepie;

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w naszym sklepie;

 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • obsługa Twoich sugestii w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenie analiz statystycznych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, placówki świadczące usługi płatnicze;

5. Wszelkie dane potrzebne do realizacji zamówień spersonalizowanych są niszczone lub usuwane z pamięci komputera oraz urządzeń peryferyjnych, nośników, w tym samym dniu w którym zostało zrealizowane zamówienie;

6. Do zamówień spersonalizowanych z wykorzystaniem danych osobowych lub wizerunku osób niepełnoletnich, administrator każdorazowo wymaga pisemnej zgody opiekunów prawnych

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych;

8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych firmom i instytucjom nie związanych z realizacją Państwa zamówienia;

11. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO)

12. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub wpływać na Twoją sytuację.